לאורך שנות עבודתי התברר לי כי לא ניתן ואף לא רצוי ליצור הפרדה בין מצבו הרפואי של אדם ובין מצבו הנפשי והרגשי בנקודת הזמן בה הוא מצוי בטיפול. ככל שניתן מענה רחב ומקיף יותר להתמודדות עם המצב בהווה, כך גובר הסיכוי שהטיפול יצליח ויוביל להחלמה ולהמשך חיים תקינים ובריאים בעתיד.

בין שמדובר בשחזור מורכב של ראש צוואר או של כל איבר אחר בגוף ובין שמדובר בכירורגיה אסתטית, הקו המנחה אותי הוא הצלחה ארוכת טווח. מטרת העל בכל תהליך היא להוביל ולהגיע לתוצאה חיובית שתשתמר לאורך זמן, ואין זה משנה אם המניע לטיפול הוא סכנת חיים או רצונו של המטופל לשפר את מצבו הפיזי.

מלבד ניסיוני העשיר והתמחותי הייחודית אני מקפיד על כך שכל תהליך טיפולי יוביל לתוצאות אפקטיביות ולחזרתו של המטופל לשגרת חיים תקינה ורצויה. הצלחת הטיפול נובעת משילוב של גורמים מקצועיים ואנושיים, ומבניית מערכת יחסים אישית עם המטופלים ושאיפה מתמדת לשיפור איכות חייהם.

נווטו אלינו