EnRuע
מנתח פלסטי ד\"ר אהרן עמיר
טיפולים

הזרקת שומן

הזרקת שומן עצמוני של המטופל הינה פעולה ניתוחית אפקטיבית לצורך תיקון חסר בנפח הן כחלק מניתוחים אסתטיים או משחזרים או כטיפול יחיד בצלקות שקועות, שקעים טראומטיים או ספיגה ספונטאנית של שומן בפנים או בשדיים. יחד עם תאי השומן מוזרקים גם תאי גזע שריכוזם גבוה בתוך רקמת השומן בגוף, ולהם חשיבות בשיפור הקליטה של השומן המוזרק.

השומן נשאב מאזורים שונים בגוף ולרוב מדופן הבטן התחתונה. האזור ממנו שואבים את השומן מתוחח על ידי הזרקת מי מלח עם אדרנלין המקטין את הדימום ועם חומר הרדמה מקומית. הזרקת התמיסה מאפשרת שאיבה יעילה של שומן תוך הקטנת הפגיעה בתאי השומן. השומן נשאב במזרקים וצינורית ייעודית בקוטר מתאים, ומטופל טרם ההזרקה על ידי הפרדתו מנוזלי התמיסה בעזרת צנטריפוגה. השכבה המימית והשמן שמקורו בתאי שומן הרוסים מוסרים מהמזרק, והשומן הנקי הנותר מועבר למזרקים קטנים לצורך הזרקה מבוקרת.

לאזור המטופל נעשית בעזרת צינוריות דקות ייעודיות המאפשרות מעבר תאי שומן דרכן עם פגיעה מינימאלית בהם. הזרקת השומן מתבצעת בצורת טיפות קטנות קרובות זו לזו ולא בגוש אחד. לגודל הטיפות חשיבות על מנת לאפשר את הקליטה של תאי השומן המושתלים ואספקת הדם אליהם. ההזרקה נעשית בדרך כלל דרך מספר נקודות הזרקה ובמישורים שונים על מנת להימנע מריכוז שומן גדול שימנע את קליטתו. הזרקה בטכניקה נכונה מאפשרת הישרדות וקליטה מרביים בשיעור של עד 80%. הזרקת שומן אינה אפשרית תמיד בנפחים גדולים ועל כן יש צורך בהזרקה חוזרת אחת לפחות להשגת הנפח הסופי הרצוי וסימטריה מיטבית.
 

ד"ר אהרן עמיר מסביר על הזרקת שומן עצמוני:
קרא עוד על:
קרא עוד על:

STGמוציאים
תוצאות
מהאינטרנט
בניית אתרים ושיווק באינטרנט
© 2018 כל הזכויות שמורות ד"ר אהרן עמיר - ניתוחים פלסטיים